วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6

การติดต่อสื่อสารโดยใช้บล็อกเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และเป็นช่องทางที่ประหยัดทรัพยากรทั้งเงินและเวลา ได้เรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยี อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนตรวจสอบการติดต่อกันได้ตลอดเวลา จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ถ้าในบทบาทครูใช้ในการเรียนการสอนจะเป็นช่องทางที่สะดวกในการติดต่อระหว่างครูกับนักเรียน เช่น การสั่งงาน-ส่งงาน การประชาสัมพันธ์/ชิ้แจงเรื่องต่างๆ ส่วนในบทบาทการบริหาร ครูกับผู้บริหาร/ฝ่ายบริหาร ครูกับครูสามารถสื่อสารกันได้ตลอดเวลา กลายเป็นเรื่องที่สะดวกและทันสมัย ที่อาจจะเสี่ยงคือสายตาและผลกระทบต่อระบบประสาทอื่นๆ ที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าปลอดภัย สำหรับปัจจุบันถือว่าการใช้บล็อคดีและเหมาะสม สรุป เรียนวิชานี้ช่วยสร้างความสนใจ กระตุ้นให้ใฝ่รู้และมีความสุขในทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น